ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Population Essay in Kannada

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ, Population Essay prabandha in kannada

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Population Essay in Kannada
Population Essay in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ Post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಠೀಕೆ

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮಿತಿಮೀರಿದಾಗ ಸ್ಪೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸವಕಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಫೋಟ ಎಂಬ ಪದವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದರ್ಥ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅವನತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 135 ಕೋಟಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಹುದು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ನಗರ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಮಾನವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪೂರೈಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತವು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 17% ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು

 • ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜನರು ಬದುಕುಳಿಯು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
 • ಇದರಿಂದ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
 • ಅನಕ್ಷರತೆಯ ಜನರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ.
 • ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುವುದು.
 • ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ವೈಫಲ್ಯೆತೆಯಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
 • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಇವುಗಳು ಸಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು

 • ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಬಡತನ ಹಾಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
 • ಜನರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೆಲವರು ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
 • ಪರಿಸರ ಮಲಿನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
 • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ದರೋಡೆ, ಅಶಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು

 • ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗು ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.
 • ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡಿನ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
 • ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹನ್ನು ನಿಷೇದಿಸುವುದು.
 • ಸಿನಿಮಾ, ನಾಟಕ, ಪತ್ರಿಕೆ, ದೂರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು.‍
 • ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಎಂಬುದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.

FAQ

ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ?

ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುವುದು.

ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ?

ಚೀನಾ

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪ್ರಬಂಧ

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Leave your vote

-1 Points
Upvote Downvote

Leave a Comment

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

ನಮ್ಮ WhatsApp ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ