ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ | Role of Voters in Democracy Essay in Kannada

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ Role of Voters in Democracy Essay prajaprabhutvadalli matadarara patra prabandha in Kannada

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ

Role of Voters in Democracy Essay in Kannada
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ | Role of Voters in Democracy Essay in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮPost ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಪ್ರಪಂಚದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಫಲ ಜನತಂತ್ರ ಸಂವಿಧಾನವೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಆತ್ಮವೇ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಲದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪಕ್ಷಗಳೇ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ರೊಪಿಸುವುದು. ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಯೋಗವು ಕೂಡ ಹಲವು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಮತದಾರರನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಭಾವನೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

“ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ”ವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳೇ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದವು ‘ಡೆಮೊಸ್‘ ಮತ್ತು ‘ಕ್ರಾಸಿಸ್‘ ಎಂಬ ಎರಡು ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಡೆಮೊಸ್ ಎಂದರೆ ‘ಜನರು, ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಿಸ್ ಎಂದರೆ ‘ಆಳುವ ಶಕ್ತಿ‘. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಭೂಮಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ, ಗುಂಪು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಜನತೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ (ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ). ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಚಾರ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ರವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಸರಕಾರವೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯವಾದ ಅಥೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಿದ್ದುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
 • ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದೆ.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡುವ ಶಕ್ತಿ ಜನರಿಗಿದೆ.
 • ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮತವನ್ನು ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಹತೆಯ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ನಿಜ.
 • ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆ? ನಮ್ಮ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
 • ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೇವಲ ಕಾಗದವಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತವನ್ನೂ ಚೆಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಆದರೆ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
 • ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರು, ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು – ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದವರಿಂದ ಮತದಾನದ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ

 • ಮತದಾರರಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
 • ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಯುವಕರು 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ.
 • ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಭಾವನೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಹಿ ಹಾಕಿದ ಬೆರಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
 • ಜನರನ್ನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಗಳು ಹೋಗಿವೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
 • ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಭಾರತದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರೆಲ್ಲದರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವೇ ಪ್ರಜೇಗಳು ಅಥವಾ ಮತದಾರರು. ಇವರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು, ನಾಯಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.

FAQ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ?

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೧೫

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರೇನು ?

“ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ” ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಸರಕಾರವೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎನ್ನುವರು.

“ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಸರಕಾರವೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ” ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ?

ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು ?

೧೯೫೧ – ೫೨ ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ?

ಜನವರಿ ೨೫ ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ

Leave a Comment